Afval & grondstoffen

You are here: Home  > Alle Projecten  > Diensten  > Afval & grondstoffen

8 van 8 resultaten
 • Item thumbnail
  0

  Aanbesteding duurzame verwerking van biomassa

  De samenleving staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat en eindige grondstoffen. Overheden besteden steeds meer aandacht aan het klimaat en afvalbeleid wordt tegenwoordig beschreven in termen van ‘grondstoffenbeheer’. Maar nog teveel worden deze beleidsterreinen afzonderlijk beschouwd en wordt beleid onvoldoende vertaald naar de praktijk. Duurzaamheid wordt daarenboven nog vaak beschouwd als een […]

 • Item thumbnail
  0

  Aanbesteding en contractbeheer afvalinzameling Schiphol

  De overeenkomst van Schiphol met haar afvalinzamelaar is in 2015 afgelopen. In de aanloop naar een nieuwe overeenkomst is een aanbesteding gehouden, waarbij Schiphol MWH heeft ingeschakeld voor ondersteuning. In het aanbestedingsproces was MWH verantwoordelijk voor het opstellen van het programma van eisen voor de aanbesteding en hebben we bijgedragen aan de formulering van gunningscriteria […]

 • Item thumbnail
  0

  Boeren op goede grond

  Uit klimaatonderzoek blijkt dat de landbouw in de toekomst te maken krijgt met een warmer, droger klimaat en met periodes van hevige regenval. Het onderzoek laat ook zien dat de landbouw kan anticiperen op deze klimaatverandering door te werken aan bodemverbetering. MWH heeft daarom in samenwerking met andere partijen een project opgezet in de omgeving […]

 • Item thumbnail
  0

  Detachering Beleidsmedewerker Afval Gemeente Katwijk

  MWH ondersteunt sinds 2011 het team Afvalinzameling van Gemeente Katwijk. Op dat moment was nog geen beleidsmedewerker werkzaam voor het team, waardoor de detachering een rol vervulde als kwartiermaker voor de functie afvalbeleid. Inmiddels heeft de functie zichzelf bewezen en wordt hier door MWH structureel invulling aan gegeven gedurende meerdere dagen per week. In eerste instantie lag […]

 • Item thumbnail
  0

  Onderzoek toekomstscenario's afvalinzameling Maassluis (2016)

  Het Rijk heeft voor de transitie van afval naar grondstof voor 2020 ten doel gesteld dat gemeenten streven naar vermindering van de hoeveelheid restafval (fijn en grof) tot 100 kilo per inwoner per jaar en/of gemiddeld 75% scheiding van het huishoudelijk afval. Voor gemeente Maassluis betekent dit dat het huidige aanbod restafval in de komende […]

 • Item thumbnail
  0

  Pilot peukenaanpak Utrecht-Centrum

  In veel binnensteden is op diverse plekken sprake van een overmaat aan peuken op straat. Er moeten door gemeenten extra inspanningen geleverd worden om deze peuken op te ruimen. Stichting Nederland Schoon, Gemeente Utrecht en British American Tobacco wilden een (preventieve) methode ontwikkelen die ervoor zorgt dat rokers zo min mogelijk peuken op straat gooien. […]

 • Item thumbnail
  0

  Scenario-onderzoek 80% afvalscheiding

  In 2014 zijn de TKN-gemeenten (Teylingen, Katwijk, Noordwijk) een samenwerkingsconstructie aangegaan voor afvalbeheertaken. In een door de colleges vastgesteld jaarplan is aangegeven dat de gemeenten streven naar 80% afvalscheiding, gerealiseerd eind 2023. Maar welke wijzigingen zijn nodig in het huidige inzamelsysteem om die ambitie te realiseren? MWH heeft samen met de projectgroep kansrijke toekomstscenario’s geformuleerd […]