Bodem & ondergrond

You are here: Home  > Alle Projecten  > Diensten  > Bodem & ondergrond

8 van 8 resultaten
 • Item thumbnail
  0

  Advies en onderzoek voor glasvezel

  Voor de uitrol van glasvezelkabels in een gemeente dient aan de voorkant bekend te zijn of er veilig in de bodem kan worden gewerkt. Voor VolkerWessels Telecom | FttH verzorgt MWH het advies omtrent bodem, grondwater, en veiligheid bij de voorbereiding voor de aanleg van glasvezel in verschillende Nederlandse steden.

 • Item thumbnail
  0

  Bodem- en grondstoffenonderzoek De Sniep, gemeente Diemen

  In de gemeente Diemen zijn de afgelopen jaren nieuwe woonwijken aangelegd. MWH is huisadviseur bij de grootste locatie De Sniep. Bij de Sniep is voorafgaand aan het bouwrijp maken een grootschalige bodemsanering uitgevoerd. Omdat de locatie wordt omsloten door de Muidertrekvaart en de Weespertrekvaart is de nieuwbouw voorafgegaan door het aanbrengen van nieuwe kades.

 • Item thumbnail
  0

  Bodemonderzoeken en -saneringen in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam

  De afgelopen 20 jaar heeft MWH voor Havenbedrijf Rotterdam diverse bodemgerelateerde werkzaamheden bij de uitgifte/terugname van terreinen, de (her)ontwikkeling van locaties en infrastructuur en de wettelijke verplichtingen van bestaande verontreinigingen richting bevoegd gezag uitgevoerd. In totaal betreft het vele honderden onderzoeken en adviezen.  

 • Item thumbnail
  0

  Functievrij maken kabels en leidingen A6

  Voor het project A6 van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) van Rijkswaterstaat, is MWH verantwoordelijk voor het schrijven en vormgeven van het contract nutsleidingen voor het leggen van elektriciteitskabels, waterleidingen, riool en de gasleidingen. We zorgen ervoor dat het proces, de betrokken leidingeigenaren en data tijdig en accuraat beheerst worden. We ondersteunen en ontzorgen de opdrachtgevende […]

 • Item thumbnail
  0

  Hergebruik en herinrichting van voormalig industrieterrein Enka

  MWH heeft over een periode van zes jaar ondersteund bij de sanering en de transformatie van het 40 hectare grote ENKA-terrein in Ede. Tussen 1922 en 2002 produceerde ENKA kunstmatige vezels, garens en synthetische zijde. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde het bedrijf van richting en ging het zemen vervaardigen. De locatie werd gekozen vanwege het relatief ‘zachte’ water en de onvruchtbare bodem. Ondanks […]

 • Item thumbnail
  0

  Scenariostudie bouwgrondstoffen STRONG

  Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft MWH in het kader van de Structuurvisie voor de Ondergrond (STRONG) en het programma Bodem en Ondergrond gevraagd een scenariostudie te doen naar de toekomstige vraag en aanbod van bouwgrondstoffen.

 • Item thumbnail
  0

  Voorbelasten, bouw- en woonrijp maken van Passewaaij buurt 7

  Voor de uitbreidingswijk Passewaaij in Tiel, heeft MWH het bouw- en woonrijp maken van de ontwikkellocatie voor circa 560 woningen uitgevoerd. Het betreft een integraal project bestaande uit civieltechnisch ontwerp en advies, directievoering en toezicht op het gebied van landmeten, bodemonderzoek, bouw- en woonrijp maken, kabels en leidingen, openbare verlichting en openbaar groen, dat we […]