Çevre & İş Sağlığı Güvenliği Yönetimi


3 sonuçtan 3 adet gösterimde
 • Item thumbnail
  0

  Bölgesel Kapasite Geliştirme İnisiyatifi II

  Proje, üye devletler ve bunlara komşu ülkeler arasında özgün bir ortaklığın geliştirilmesi de dâhil olmak üzere, ENPI CBC’nin hazırlanmasında Ortak Ülkelerin tam, etkin ve eşit katılımını temin etmektir. Proje ayrıca, nitelikli bölgelerde proje geliştirme ve yönetimi hususunda yerel ve bölgesel yetkililerin kapasitesinin geliştirilmesini de amaçlar.

 • Item thumbnail
  0

  Özel Sektör Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF)

  Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programları (SEFF ler) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (AİKB) sürdürülebilir enerji girişiminin (www.ebrdseff.com) bir parçasıdır. AİKB, uluslararası finansal kuruluşlar içerisinde 1994 yılında  enerji verimliliği konusunda uzman bir kadro oluşturan ilk kurumdur. Bu şekilde son derece değerli bir deneyim kazanarak enerji verimliliğinin finansmanına yenilikçi bir bakış getirmiştir. AİKB, ekonomik faaliyetlerdeki enerji yoğunluğunun ülkelerin […]

 • Item thumbnail
  0

  Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finans Programı (MidSEFF)

  Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile Avrupa Komisyonunun (EC) desteğiyle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından uygulamaya konan Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (MidSEFF) kapsamında; yenilenebilir enerji, atıktan enerji ve endüstriyel enerji verimliliği konularında orta ölçekli yatırımların finansmanı için toplam 1 milyar AVRO tutarındaki krediyi özel sektör kredi alıcılarına kredi olarak verilmek üzere […]