Enerji & Güç

You are here: Home  > Tüm Projeleri  > Sektörler  > Enerji & Güç

2 sonuçtan 2 adet gösterimde
  • Item thumbnail
    0

    Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri (CS04)

    Enerji yoğun bir ülke olan Türkiye’de enerji verimliliği piyasasının geliştirilmesi ve enerji verimliliği için ticari kredilendirmenin desteklemesi büyük önem arz etmektedir. Proje kapsamında Türkiye’nin enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasını desteklemek amacıyla bir ESCO endüstrisi geliştirilmesi, enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi, finanse edilmesi ve uygulanmasına yardımcı olacak düzenlemelerin önerilmesi ve Avrupa Birliği müktesebatı ile paralel mevzuat ve kurumsal […]