Industrie

You are here: Home  > Alle Projecten  > Markten  > Industrie

4 van 4 resultaten
 • Item thumbnail
  0

  Energie-efficiëntie in de chemische industrie

  MWH ondersteunt chemische bedrijven bij het realiseren van energiebesparingen. De ondersteuning begint bij het ontwikkelen van het energie-efficiencyplan (EEP) in het kader van de Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3). MWH heeft voor twaalf chemische bedrijven de EEP’s voor de periode 2009-2012 opgesteld, wij ondersteunen een aantal van deze bedrijven nu bij de implementatie van energie-efficiency door het […]

 • Item thumbnail
  0

  Energiemanagementsysteem volgens NEN-ISO 50001

  De nieuwe norm ISO 50001 beschrijft de eisen waaraan een energiemanagementsysteem moet voldoen. De norm volgt de structuur van ISO 14001 en is daardoor goed te integreren in een bestaand milieumanagementsysteem. Rondom deze norm organiseerde MWH samen met het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) een tweedaagse cursus, om de belangrijkste aspecten van ISO 50001 en de toepassing ervan […]

 • Item thumbnail
  0

  WKO-controles in de provincie Zuid-Holland

  De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen en het controleren op het correct naleven van de gestelde vergunningsvoorwaarden voor WKO-systemen. De wettelijke basis voor de vergunningverlening en toezicht (en handhaving) is de Waterwet in samenhang met de Algemene Wet bestuursrecht. Aan MWH werd de opdracht gegund om zowel de 360 bekende, als de nieuw […]