Management & advies

You are here: Home  > Alle Projecten  > Diensten  > Management & advies

4 van 4 resultaten
 • Item thumbnail
  0

  Aanbesteding duurzame verwerking van biomassa

  De samenleving staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat en eindige grondstoffen. Overheden besteden steeds meer aandacht aan het klimaat en afvalbeleid wordt tegenwoordig beschreven in termen van ‘grondstoffenbeheer’. Maar nog teveel worden deze beleidsterreinen afzonderlijk beschouwd en wordt beleid onvoldoende vertaald naar de praktijk. Duurzaamheid wordt daarenboven nog vaak beschouwd als een […]

 • Item thumbnail
  0

  Advies en projectleiding deelproject Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet

  De Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO) onderzocht de gevolgen van de Omgevingswet voor de informatievoorziening van gemeenten en inventariseert de eisen en wensen die gemeenten aan het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) stellen om de bedoeling van de wet te kunnen realiseren. Project VIVO is georganiseerd in vier werkpakketten. MWH leverde de projectleider voor werkpakket 1, Wet- […]

 • Item thumbnail
  0

  Detachering Planbeoordelaar Ruimtelijke Ordening provincie Noord-Holland

  Sinds april 2015 ondersteunt MWH de provincie Noord-Holland bij de uitvoering van één van haar kerntaken; het interbestuurlijk toezicht van de fysieke leefomgeving op gemeenten. Twee consultants van MWH zijn als planbeoordelaars Ruimtelijke Ordening (RO) gekoppeld aan een regio van negen gemeenten binnen de provincie Noord-Holland. In deze rol zijn zij verantwoordelijk voor de borging […]