Markten

You are here: Home  > Alle Projecten  > Markten

10 van 40 resultaten
 • Item thumbnail
  0

  Aanbesteding duurzame verwerking van biomassa

  De samenleving staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat en eindige grondstoffen. Overheden besteden steeds meer aandacht aan het klimaat en afvalbeleid wordt tegenwoordig beschreven in termen van ‘grondstoffenbeheer’. Maar nog teveel worden deze beleidsterreinen afzonderlijk beschouwd en wordt beleid onvoldoende vertaald naar de praktijk. Duurzaamheid wordt daarenboven nog vaak beschouwd als een […]

 • Item thumbnail
  0

  Aanbesteding en contractbeheer afvalinzameling Schiphol

  De overeenkomst van Schiphol met haar afvalinzamelaar is in 2015 afgelopen. In de aanloop naar een nieuwe overeenkomst is een aanbesteding gehouden, waarbij Schiphol MWH heeft ingeschakeld voor ondersteuning. In het aanbestedingsproces was MWH verantwoordelijk voor het opstellen van het programma van eisen voor de aanbesteding en hebben we bijgedragen aan de formulering van gunningscriteria […]

 • Item thumbnail
  0

  Advies en begeleiding grondverzet Spoorzone Delft

  Bij de ontwikkeling van Spoorzone Delft, een ondergronds station en spoortraject van circa 2,4 km, is naar schatting 1,2 miljoen m3 grond van variabele kwaliteit vrijgekomen. MWH heeft voor dit project ondersteund bij de beslissingen over de manier van omgaan met deze grond en alle bodemsaneringen, arbo-, veiligheids- en milieuzaken die betrekking hebben op dit grootschalige […]

 • Item thumbnail
  0

  Advies en onderzoek voor glasvezel

  Voor de uitrol van glasvezelkabels in een gemeente dient aan de voorkant bekend te zijn of er veilig in de bodem kan worden gewerkt. Voor VolkerWessels Telecom | FttH verzorgt MWH het advies omtrent bodem, grondwater, en veiligheid bij de voorbereiding voor de aanleg van glasvezel in verschillende Nederlandse steden.

 • Item thumbnail
  0

  Advies en projectleiding deelproject Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet

  De Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO) onderzocht de gevolgen van de Omgevingswet voor de informatievoorziening van gemeenten en inventariseert de eisen en wensen die gemeenten aan het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) stellen om de bedoeling van de wet te kunnen realiseren. Project VIVO is georganiseerd in vier werkpakketten. MWH leverde de projectleider voor werkpakket 1, Wet- […]

 • Item thumbnail
  0

  Advies natte infrastructuur in Enschedese haven

  MWH is sinds 2004 als adviseur betrokken bij het assetmanagement van de haven van Enschede. In de afgelopen jaren zijn we bij de gemeente Enschede uitgegroeid tot de specialist op natte infrastructuur.

 • Item thumbnail
  0

  Bemalingsadvies met risico-inventarisatie voor NUON in Amsterdam

  Voor de aanleg van een warmteleiding in Amsterdam heeft MWH, naast een bodemonderzoek, een bemalingsadvies opgesteld. Op basis van de uitgangspunten van de klant en de lokale bodemopbouw en grondwaterstanden heeft MWH gemodelleerd hoeveel water er onttrokken dient te worden om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Eventuele risico’s met betrekking tot de bemalingswijze, zettingen, […]