Omgevingswet

You are here: Home  > Omgevingswet

8 van 8 resultaten
 • Item thumbnail
  0

  Advies en projectleiding deelproject Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet

  De Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO) onderzocht de gevolgen van de Omgevingswet voor de informatievoorziening van gemeenten en inventariseert de eisen en wensen die gemeenten aan het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) stellen om de bedoeling van de wet te kunnen realiseren. Project VIVO is georganiseerd in vier werkpakketten. MWH leverde de projectleider voor werkpakket 1, Wet- […]

 • Item thumbnail
  0

  Impactanalyse en routekaart Omgevingswet voor de gemeente Harderwijk

  In dit project verkennen we met de gemeente Harderwijk wat de consequenties van de Omgevingswet zijn voor de gemeente. Het project bestaat uit een aantal fasen die zijn weergeven in onderstaande tabs. Quote van onze klant: Het werken aan een impactanalyse volgens de methode van MWH heeft ons erg geholpen bij het uitstippelen van onze […]

 • Item thumbnail
  0

  Impactanalyse en routekaart Omgevingswet voor Vitens

  In samenwerking met drinkwaterleidingbedrijf Vitens hebben wij de impact van de Omgevingswet voor het bedrijf in kaart gebracht. Het project bestond uit twee fasen: het bepalen van de impact en het formuleren van een routekaart met te ondernemen acties. De impact van de Omgevingswet is in kaart gebracht op vier voor Vitens belangrijke aspecten (zie […]

 • Item thumbnail
  0

  Ondersteuning bij het opstellen van een omgevingsvisie

  Net als andere gemeenten bereidt ook de gemeente Oldambt zich voor op de komst van de Omgevingswet. De gemeente heeft in dit kader het voornemen om in 2016 te komen tot een omgevingsvisie die de bestaande sectorale beleidsvisies moet gaan vervangen. De omgevingsvisie stelt de gemeente zelf op. MWH ondersteunt in samenwerking met BügelHajema de […]

 • Item thumbnail
  0

  Ondersteuning toezicht WKO Omgevingsdienst NZKG

  De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen en het controleren op het correct naleven van de gestelde vergunningsvoorwaarden voor WKO-systemen. Deze taken zijn sinds 1 januari 2016 onderbracht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De wettelijke basis voor de vergunningverlening en toezicht (en handhaving) is de Waterwet in samenhang met de Algemene Wet bestuursrecht. Begin […]

 • Item thumbnail
  0

  Position paper Omgevingswet voor Gelderse omgevingsdiensten

  De zeven Gelderse omgevingsdiensten (Achterhoek, De Vallei, Noord-Veluwe, Regio Arnhem, Regio Nijmegen, Rivierenland en Veluwe IJssel) werken intensief samen in het Gelders Stelsel. In dat kader hebben zij zich ook beraden op de komst van de Omgevingswet en de gevolgen van de wet voor de omgevingsdiensten.