Openbare ruimte & omgeving

You are here: Home  > Alle Projecten  > Markten  > Openbare ruimte & omgeving

10 van 17 resultaten
 • Item thumbnail
  0

  Aanbesteding en contractbeheer afvalinzameling Schiphol

  De overeenkomst van Schiphol met haar afvalinzamelaar is in 2015 afgelopen. In de aanloop naar een nieuwe overeenkomst is een aanbesteding gehouden, waarbij Schiphol MWH heeft ingeschakeld voor ondersteuning. In het aanbestedingsproces was MWH verantwoordelijk voor het opstellen van het programma van eisen voor de aanbesteding en hebben we bijgedragen aan de formulering van gunningscriteria […]

 • Item thumbnail
  0

  Advies en projectleiding deelproject Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet

  De Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO) onderzocht de gevolgen van de Omgevingswet voor de informatievoorziening van gemeenten en inventariseert de eisen en wensen die gemeenten aan het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) stellen om de bedoeling van de wet te kunnen realiseren. Project VIVO is georganiseerd in vier werkpakketten. MWH leverde de projectleider voor werkpakket 1, Wet- […]

 • Item thumbnail
  0

  Bodem- en grondstoffenonderzoek De Sniep, gemeente Diemen

  In de gemeente Diemen zijn de afgelopen jaren nieuwe woonwijken aangelegd. MWH is huisadviseur bij de grootste locatie De Sniep. Bij de Sniep is voorafgaand aan het bouwrijp maken een grootschalige bodemsanering uitgevoerd. Omdat de locatie wordt omsloten door de Muidertrekvaart en de Weespertrekvaart is de nieuwbouw voorafgegaan door het aanbrengen van nieuwe kades.

 • Item thumbnail
  0

  Boeren op goede grond

  Uit klimaatonderzoek blijkt dat de landbouw in de toekomst te maken krijgt met een warmer, droger klimaat en met periodes van hevige regenval. Het onderzoek laat ook zien dat de landbouw kan anticiperen op deze klimaatverandering door te werken aan bodemverbetering. MWH heeft daarom in samenwerking met andere partijen een project opgezet in de omgeving […]

 • Item thumbnail
  0

  Detachering Beleidsmedewerker Afval Gemeente Katwijk

  MWH ondersteunt sinds 2011 het team Afvalinzameling van Gemeente Katwijk. Op dat moment was nog geen beleidsmedewerker werkzaam voor het team, waardoor de detachering een rol vervulde als kwartiermaker voor de functie afvalbeleid. Inmiddels heeft de functie zichzelf bewezen en wordt hier door MWH structureel invulling aan gegeven gedurende meerdere dagen per week. In eerste instantie lag […]

 • Item thumbnail
  0

  Detachering Planbeoordelaar Ruimtelijke Ordening provincie Noord-Holland

  Sinds april 2015 ondersteunt MWH de provincie Noord-Holland bij de uitvoering van één van haar kerntaken; het interbestuurlijk toezicht van de fysieke leefomgeving op gemeenten. Twee consultants van MWH zijn als planbeoordelaars Ruimtelijke Ordening (RO) gekoppeld aan een regio van negen gemeenten binnen de provincie Noord-Holland. In deze rol zijn zij verantwoordelijk voor de borging […]

 • Item thumbnail
  0

  Hergebruik en herinrichting van voormalig industrieterrein Enka

  MWH heeft over een periode van zes jaar ondersteund bij de sanering en de transformatie van het 40 hectare grote ENKA-terrein in Ede. Tussen 1922 en 2002 produceerde ENKA kunstmatige vezels, garens en synthetische zijde. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde het bedrijf van richting en ging het zemen vervaardigen. De locatie werd gekozen vanwege het relatief ‘zachte’ water en de onvruchtbare bodem. Ondanks […]

 • Item thumbnail
  0

  Impactanalyse en routekaart Omgevingswet voor de gemeente Harderwijk

  In dit project verkennen we met de gemeente Harderwijk wat de consequenties van de Omgevingswet zijn voor de gemeente. Het project bestaat uit een aantal fasen die zijn weergeven in onderstaande tabs. Quote van onze klant: Het werken aan een impactanalyse volgens de methode van MWH heeft ons erg geholpen bij het uitstippelen van onze […]