Proje Yönetimi

You are here: Home  > Tüm Projeleri  > Hizmetler  > Proje Yönetimi

8 sonuçtan 8 adet gösterimde
 • Item thumbnail
  0

  Çerçeve Anlaşmaları: Türkiye’de Neredeyse Sıfır Atık Yatırımlarının Hızlandırılması (NØW Projesi)

  NØW Projesinin hedefi yüksek tekrarlanabilirlik potansiyeline sahip atık minimalizasyon yatırımları için fonlar oluşturarak Türkiye’de atık minimalizasyon geliştirilmesi için çerçeve saplamaktır. Bu, müşterinin atık yönetimi uygulamalarına iyi uygulama ve geliştirmelerin eklenmesi, teknoloji yenilikleri ve kaynakların en iyi şekilde kullanılması yoluyla ortak teşebbüslerin rekabet edebilrliğini geliştirecektir. Bu, en uygun kaynak kullanımının gelişmiş bir şekilde değerlendirilmesini tanıtan farklı […]

 • Item thumbnail
  0

  Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri (CS04)

  Enerji yoğun bir ülke olan Türkiye’de enerji verimliliği piyasasının geliştirilmesi ve enerji verimliliği için ticari kredilendirmenin desteklemesi büyük önem arz etmektedir. Proje kapsamında Türkiye’nin enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasını desteklemek amacıyla bir ESCO endüstrisi geliştirilmesi, enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi, finanse edilmesi ve uygulanmasına yardımcı olacak düzenlemelerin önerilmesi ve Avrupa Birliği müktesebatı ile paralel mevzuat ve kurumsal […]

 • Item thumbnail
  0

  Mısır Sürdürülebilir Enerji Finansman Tesisleri (MısırSEFF)

  Mısır SEFF Mısır’da enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını finanse etmeye adanmış 30 milyon Dolar’lık bir kredi marjıdır. Kredi marjı EBRD tarafından geliştirilmiştir ve Mısır’daki müşteriler için NBE aracılığıyla erişilebilirdir. İki yıllık proje, Mısır’da ve MNEA bölgesinde sürdürülebilir enerjiye adanmış daha geniş çaplı finansman tesisleri için EBRD tarafından gerçekleştirilen bir deneme çalışmasıdır. RCREEE ve MWH […]

 • Item thumbnail
  0

  Türkiye’deki İçme Suyu Kaynakları ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi

  Bu projenin amacı Türkiye’nin çevresel korumasını yüksek seviyeye taşıyarak ve AB su sektörü yönergeleriyle uyumlu hale getirerek Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecini hızlandırmaktır. Bu proje, Türkiye coğrafyasını ve iklim koşullarını ve bunların su miktarı v ekalitesine etkisi göz önünde bulundurarak ilgili sektörde yatırım planlamalarına taban oluşturacaktır. Bunu yaparken AB Konseyi Yöenrgelerine bağlı kalacak ve ülkedeki […]