Sürdürülebilirlik & İklim Değişikliği


2 sonuçtan 2 adet gösterimde
 • Item thumbnail
  0

  Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri (CS04)

  Enerji yoğun bir ülke olan Türkiye’de enerji verimliliği piyasasının geliştirilmesi ve enerji verimliliği için ticari kredilendirmenin desteklemesi büyük önem arz etmektedir. Proje kapsamında Türkiye’nin enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasını desteklemek amacıyla bir ESCO endüstrisi geliştirilmesi, enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi, finanse edilmesi ve uygulanmasına yardımcı olacak düzenlemelerin önerilmesi ve Avrupa Birliği müktesebatı ile paralel mevzuat ve kurumsal […]

 • Item thumbnail
  0

  Türkiye’deki İçme Suyu Kaynakları ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi

  Bu projenin amacı Türkiye’nin çevresel korumasını yüksek seviyeye taşıyarak ve AB su sektörü yönergeleriyle uyumlu hale getirerek Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecini hızlandırmaktır. Bu proje, Türkiye coğrafyasını ve iklim koşullarını ve bunların su miktarı v ekalitesine etkisi göz önünde bulundurarak ilgili sektörde yatırım planlamalarına taban oluşturacaktır. Bunu yaparken AB Konseyi Yöenrgelerine bağlı kalacak ve ülkedeki […]