Tüm Projeleri

You are here: Home  > Tüm Projeleri

10 sonuçtan 20 adet gösterimde
 • Item thumbnail
  0

  Birden Fazla Ülkede Sonuç Odaklı İzleme (SOİ) – Batı Balkanlar ve Türkiye

  Avrupa Komisyonu, harici işbirliğinde Hibe Verimliliği hakkında Paris Deklarasyonu ve bunun devamı olan Eylem için Accra ve Busan Gündemi ile uyumlu olacak şekilde, sonuç odaklı yaklaşımını daha da geliştirdi. Bu stratejik seçim farklı seviyelere aktarıldı ve proje ve programların Sonuç Odaklı İzlenmesini (SOİ) belli bir düzene sokmayı sağladı. SOİ Sistemi, 2000 yılında, AB tarafından finanse […]

 • Item thumbnail
  0

  Bölgesel Kapasite Geliştirme İnisiyatifi II

  Proje, üye devletler ve bunlara komşu ülkeler arasında özgün bir ortaklığın geliştirilmesi de dâhil olmak üzere, ENPI CBC’nin hazırlanmasında Ortak Ülkelerin tam, etkin ve eşit katılımını temin etmektir. Proje ayrıca, nitelikli bölgelerde proje geliştirme ve yönetimi hususunda yerel ve bölgesel yetkililerin kapasitesinin geliştirilmesini de amaçlar.

 • Item thumbnail
  0

  Çerçeve Anlaşmaları: Türkiye’de Neredeyse Sıfır Atık Yatırımlarının Hızlandırılması (NØW Projesi)

  NØW Projesinin hedefi yüksek tekrarlanabilirlik potansiyeline sahip atık minimalizasyon yatırımları için fonlar oluşturarak Türkiye’de atık minimalizasyon geliştirilmesi için çerçeve saplamaktır. Bu, müşterinin atık yönetimi uygulamalarına iyi uygulama ve geliştirmelerin eklenmesi, teknoloji yenilikleri ve kaynakların en iyi şekilde kullanılması yoluyla ortak teşebbüslerin rekabet edebilrliğini geliştirecektir. Bu, en uygun kaynak kullanımının gelişmiş bir şekilde değerlendirilmesini tanıtan farklı […]

 • Item thumbnail
  0

  Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri (CS04)

  Enerji yoğun bir ülke olan Türkiye’de enerji verimliliği piyasasının geliştirilmesi ve enerji verimliliği için ticari kredilendirmenin desteklemesi büyük önem arz etmektedir. Proje kapsamında Türkiye’nin enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasını desteklemek amacıyla bir ESCO endüstrisi geliştirilmesi, enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi, finanse edilmesi ve uygulanmasına yardımcı olacak düzenlemelerin önerilmesi ve Avrupa Birliği müktesebatı ile paralel mevzuat ve kurumsal […]

 • Item thumbnail
  0

  Erzurum Su ve Atık Su Projesi Teknik Destek ve Denetleme

  Bu proje Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin bir parçasıdır. Türkiye’nin daha iyi bir çevresel koruma seviyesine ulaşması ve AB Su İşkolu talimatnamelerine uyması sağlanarak, proje AB Su Siyasasının, bir AB Adayı ülke olarak, Türkiye’de uygulanmasının desteklemeyi amaçlar. Proje altında gerçekleşltirilen tüm etkinlikler AB su siyasasıyla ve Türkiye hükumetinin su işkoluyla ilgili AB siyasalarına ve yönetmeliklerine […]

 • Item thumbnail
  0

  GHG Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması üzerine Kapasite Geliştirilmesi için Teknik İşbirliği

  Çalışma,Ulusal MRV Yönetmeliği PN: 12.9049.3-001.00’a uygun bir şekilde bölüm ölçeğinde döküm oluşturulması, il bazında sınıflandırma, kapsam dâhilinde olmayan tesislerin listeden çıkartılması, kapsam dâhilindeki tesislerin listeye eklenmesi içindi. Diğer taraftan, toplam derecelendirilmiş ısıl girdisi ≥ 20 MW olan yakıtların yanması etkinliğinden kaynaklanan izlenmesi gereken emisyonlara sahip işkolları/tesisler için bi çalışma daha gerekliydi. Bu belirtilen etkinlik, yiyecek, […]