Utilities

You are here: Home  > Alle Projecten  > Markten  > Utilities

4 van 4 resultaten
 • Item thumbnail
  0

  Advies en onderzoek voor glasvezel

  Voor de uitrol van glasvezelkabels in een gemeente dient aan de voorkant bekend te zijn of er veilig in de bodem kan worden gewerkt. Voor VolkerWessels Telecom | FttH verzorgt MWH het advies omtrent bodem, grondwater, en veiligheid bij de voorbereiding voor de aanleg van glasvezel in verschillende Nederlandse steden.

 • Item thumbnail
  0

  Bemalingsadvies met risico-inventarisatie voor NUON in Amsterdam

  Voor de aanleg van een warmteleiding in Amsterdam heeft MWH, naast een bodemonderzoek, een bemalingsadvies opgesteld. Op basis van de uitgangspunten van de klant en de lokale bodemopbouw en grondwaterstanden heeft MWH gemodelleerd hoeveel water er onttrokken dient te worden om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Eventuele risico’s met betrekking tot de bemalingswijze, zettingen, […]

 • Item thumbnail
  0

  Functievrij maken kabels en leidingen A6

  Voor het project A6 van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) van Rijkswaterstaat, is MWH verantwoordelijk voor het schrijven en vormgeven van het contract nutsleidingen voor het leggen van elektriciteitskabels, waterleidingen, riool en de gasleidingen. We zorgen ervoor dat het proces, de betrokken leidingeigenaren en data tijdig en accuraat beheerst worden. We ondersteunen en ontzorgen de opdrachtgevende […]

 • Item thumbnail
  0

  Impactanalyse en routekaart Omgevingswet voor Vitens

  In samenwerking met drinkwaterleidingbedrijf Vitens hebben wij de impact van de Omgevingswet voor het bedrijf in kaart gebracht. Het project bestond uit twee fasen: het bepalen van de impact en het formuleren van een routekaart met te ondernemen acties. De impact van de Omgevingswet is in kaart gebracht op vier voor Vitens belangrijke aspecten (zie […]