Vergunningverlening & handhaving


6 van 6 resultaten
 • Item thumbnail
  0

  Advies en projectleiding deelproject Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet

  De Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO) onderzocht de gevolgen van de Omgevingswet voor de informatievoorziening van gemeenten en inventariseert de eisen en wensen die gemeenten aan het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) stellen om de bedoeling van de wet te kunnen realiseren. Project VIVO is georganiseerd in vier werkpakketten. MWH leverde de projectleider voor werkpakket 1, Wet- […]

 • Item thumbnail
  0

  Ondersteuning toezicht WKO Omgevingsdienst NZKG

  De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen en het controleren op het correct naleven van de gestelde vergunningsvoorwaarden voor WKO-systemen. Deze taken zijn sinds 1 januari 2016 onderbracht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De wettelijke basis voor de vergunningverlening en toezicht (en handhaving) is de Waterwet in samenhang met de Algemene Wet bestuursrecht. Begin […]

 • Item thumbnail
  0

  Position paper Omgevingswet voor Gelderse omgevingsdiensten

  De zeven Gelderse omgevingsdiensten (Achterhoek, De Vallei, Noord-Veluwe, Regio Arnhem, Regio Nijmegen, Rivierenland en Veluwe IJssel) werken intensief samen in het Gelders Stelsel. In dat kader hebben zij zich ook beraden op de komst van de Omgevingswet en de gevolgen van de wet voor de omgevingsdiensten.

 • Item thumbnail
  0

  WKO-controles in de provincie Zuid-Holland

  De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen en het controleren op het correct naleven van de gestelde vergunningsvoorwaarden voor WKO-systemen. De wettelijke basis voor de vergunningverlening en toezicht (en handhaving) is de Waterwet in samenhang met de Algemene Wet bestuursrecht. Aan MWH werd de opdracht gegund om zowel de 360 bekende, als de nieuw […]