Bemalingsadvies met risico-inventarisatie voor NUON in Amsterdam

You are here Home  > Alle Projecten >  Bemalingsadvies met risico-inventarisatie voor NUON in Amsterdam
Item image

Voor de aanleg van een warmteleiding in Amsterdam heeft MWH, naast een bodemonderzoek, een bemalingsadvies opgesteld.

Op basis van de uitgangspunten van de klant en de lokale bodemopbouw en grondwaterstanden heeft MWH gemodelleerd hoeveel water er onttrokken dient te worden om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Eventuele risico’s met betrekking tot de bemalingswijze, zettingen, nabijgelegen verontreinigingen, natuur of landbouw en lozing en eventuele noodzaak voor waterzuivering worden in het advies beschreven. Dankzij goed overleg tussen geohydroloog, geotechnicus, klant en bevoegd gezag zijn de risico’s tot een minimum beperkt. Hiermee werd een goed compromis bereikt tussen risico’s, voorschriften en praktische uitvoerbaarheid.


Our address

Address:
Amsterdam
GPS:
52.3702157, 4.895167899999933

Comments are closed.