Çerçeve Anlaşmaları: Türkiye’de Neredeyse Sıfır Atık Yatırımlarının Hızlandırılması (NØW Projesi)

You are here Home  > Energy & Power >  Çerçeve Anlaşmaları: Türkiye’de Neredeyse Sıfır Atık Yatırımlarının Hızlandırılması (NØW Projesi)
Item image

NØW Projesinin hedefi yüksek tekrarlanabilirlik potansiyeline sahip atık minimalizasyon yatırımları için fonlar oluşturarak Türkiye’de atık minimalizasyon geliştirilmesi için çerçeve saplamaktır. Bu, müşterinin atık yönetimi uygulamalarına iyi uygulama ve geliştirmelerin eklenmesi, teknoloji yenilikleri ve kaynakların en iyi şekilde kullanılması yoluyla ortak teşebbüslerin rekabet edebilrliğini geliştirecektir. Bu, en uygun kaynak kullanımının gelişmiş bir şekilde değerlendirilmesini tanıtan farklı atık akışları içeren gösteri projelerini destekleyerek ve teknoloji tedarikçilerini ve son kullanıcıları bir araya getirerek, piyasa dönüşümlerini ve geçişlerini teşvik edecektir.

 

 

 

 

  Yer: Türkiye
  Bölge: Avrupa-Afrika
  Hizmetler: Varlık Yönetimi, Teknik Destek & Durum Tespiti, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetimi
  Sektörler: Su & Atıksu
  Durum: Devam ediyor

  Proje dört bileşenden oluşmaktadır:

  • Bileşen 1, iklim teknolojisi intikalini tesis edecek teknik destek ile koordinasyon içerisinde finansman araçları ve ürünlerinin kombinasyonunu kullanacaktır. Değerlendirme halindeki finasal araçlar; (a) yüksek genişleme potansiyeline sahip SMElerin uzun erimli finansmanının risklerinin hafifletilmesi için ilk kayıp telafisini, (b) özellikle üretime yönelik bölümlerde, yenilik ve ARGE teşvik etmek için atık minimizasyon yatırımları geliştirmede erken harekete geçenleri cesaretlendirmek için performansa dayalı özendirme tedbirlerini ve (c) daha başlka şekilde önceliklendirilmesi mümkün olmayan atık minimizasyonu için yüksek potansiyele sahip projelerin imtiyazlı finansmanını kapsar.
  • Bileşen 2 (a) (paketleme, çimento, çeşitli ambalaj atıklarının geri dönüşümü dâhil) çeşitli işkolları için piyasa değerlendirmesini, (b) ana işkolu ve belediye atık minimalizasyon projeleri için yatırım projesi boru hattı hazırlığı için TC ve (c) teknik proje geliştirme desteğini içerir.
  • Bileşen 3 yasal, tüzel ve siyasal analiz ve uygulamaları neden olur. TC, Türkiye’de, atık işkolundaki düzenlemeye yönelik iyi uygulamaları aktarmak suretiyle, atık minimalizasyonunun geliştirilmesi için yenilikçi ve kapsamlı çerçevelerin geliştirilmesinde Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine destek olacaktır.
  • Bileşen 4 bir dizi koordinasyon, bilgi paylaşımı ve görünürlük etkinliği yürütecektir. Özellikle, Proje şu inisiyatifleri tasavvur etmektedir: (a) çalışma gezileri de dâhil olmak üzere, atık minimalizasyon projesi, gönüllülük kılavuzları ve finansman seçenekleri üzerine farkındalık arttırma; (b) devlet, kurumlar, kamusal paydaşlar ve özel sektör için bir atık minimalizasyonu bilgi ağı; ve (c) ilgili yönetmelikler, BATlar, pilot projeler ve iyi uygulamalar bakımından bilgilerin ve öğrenilen derslerin yayılımı.

  Bir Çereve Yüklenicisi olarak, EXERGIA, aşağıda yer alan dört daha geniş bileşen içerisinde, bir dizi etkinlikler gerçekleştirecektir:

  • Piyasa değerlendirmesi ve iş geliştirme;
  • Kaynak verimliliği projesi hazırlama;
  • Atık minimalizasyon projesi uygulama değerlendirmesi; ve
  • Siyasa tartışması, bilgi paylaşımı ve farkındalık arttırma.

  Our address

  Address:
  Türkiye
  GPS:
  38.221610407098, 36.49932494032

  Comments are closed.