Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri (CS04)

You are here Home  > Energy & Power >  Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri (CS04)
Item image

Enerji yoğun bir ülke olan Türkiye’de enerji verimliliği piyasasının geliştirilmesi ve enerji verimliliği için ticari kredilendirmenin desteklemesi büyük önem arz etmektedir. Proje kapsamında Türkiye’nin enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasını desteklemek amacıyla bir ESCO endüstrisi geliştirilmesi, enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi, finanse edilmesi ve uygulanmasına yardımcı olacak düzenlemelerin önerilmesi ve Avrupa Birliği müktesebatı ile paralel mevzuat ve kurumsal çerçevelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

  Yer: Türkiye
  Bölge: Avrupa-Afrika
  Hizmetler: Proje yönetimiSürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği
  Sektörler: Enerji & Güç
  Durum: Devam ediyor

  Türkiye’de bir ESCO endüstrisi geliştirilmesi amacıyla bu konuda bir mevzuat oluşturulmasına destek verilecek, bilgilendirme ve farkındalık artttırma faaliyetleri gerçekleştirilecek, Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri ve bankalar gibi paydaşlar için eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri düzenlenecek, ESCO model sözleşmleri oluşturulacak ve tüm bu faaliyetleri desteklemek amacıyla araçlar, prosedürler ve dokümanlar üretilecektir. Ayrıca proje kapsamında KOBİ’lerde 300’ün üzerinde enerji etüdü gerçekleştirilecektir.

  Projenin amacı

  • Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde belirtilen önlemlerin etkili bir şekilde uygulanmasının desteklenmesi ve geliştirilmesi
  • Enerji verimliliğinde proje hazırlama kapasitesinin iyileştirilmesi ve ticari enerji verimliliği kredilendirme pazarı için kapasite geliştirilmesi

  Our address

  Address:
  Türkiye
  GPS:
  37.5125172836529, 32.64960765838623

  Comments are closed.