Erzurum Su ve Atık Su Projesi Teknik Destek ve Denetleme

You are here Home  > Belgium >  Erzurum Su ve Atık Su Projesi Teknik Destek ve Denetleme
Item image

Bu proje Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin bir parçasıdır. Türkiye’nin daha iyi bir çevresel koruma seviyesine ulaşması ve AB Su İşkolu talimatnamelerine uyması sağlanarak, proje AB Su Siyasasının, bir AB Adayı ülke olarak, Türkiye’de uygulanmasının desteklemeyi amaçlar. Proje altında gerçekleşltirilen tüm etkinlikler AB su siyasasıyla ve Türkiye hükumetinin su işkoluyla ilgili AB siyasalarına ve yönetmeliklerine uyacağını belirten ilgili taahhütüyle tamamen uyum içindeydi. Avrupa Birliği ve KÖA Programı tarafından ortak finanse edilen projede gerçekleştirilen ana etkinlikler şöyledir:

 • Mevcut su dağıtım sisteminin iyileştirilmesi için teknik destek
 • Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi kapasitesinin arttırılması ve modernleştirilmesi
 • Erzurum Atık Su Arıtma Tesisi ve Dere Islahı İşleri Sözleşmesi’nin denetlenmesi

  Konum: Türkiye
  Bölge: Avrupa-Afrika
  Hizmet Teklifi: Program Yönetimi; Mühendislik ve Tasarım; İnşaat ve İnşaat Yönetimi
  Piyasa İşkolu: Su ve Atık Su
  Müşteri Tipi: Ulusal Hükumet
  Durum: İlerlemekte

  Teknik Destek/ veya Mevcut Su Dağıtım Sisteminin iyileştirilmesi

  • Veri Toplama
  • Mevcut su temin ve dağıtım sisteminin ve 2005’de hazırlanan içme suyu projesinin değerlendirilmesi
  • Çevresel etki değerlendirme hususları
  • Fizibilite çalışması ve maliyet/fayda analizi
  • KÖA uygulama formu
  • Sızdırma tespiti ve yasal olmayan bağlantı araştırması yoluyla su kayıplarının belirlenmesi
  • Su dağıtım şebekesi iyileştirme planı ve detaylı tasarımı
  • İhale ve değerlendirme sırasında teknik destek

  Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ)’nin Kapasite Artışı ve Modernizasyonu

  • Eğitim ihtiyaçları değerlendirme raporunun ve modernizasyon planının hazırlanması
  • Eğitimlerin ve ESKİ modernizasyonunun gerçekleştirilmesi
  • Çamur yönetim planı ve çamur pazarlama planının hazırlanması
  • ESKİ işletimi için kılavuz ve prosedürlerin geliştirilmesi
  • Çalışma turunun gerçekleştirilmesi
  • ESKİ’nin finansal ve işletme ile ilgili performansının geliştirilmesi için teknik destek
  • Tedarik ihale belgelerinin incelenmesi, onaylanması ve hazırlanması

  Denetleme Etkinlikleri

  • “Erzurum Büyükşehir Belediyesi Dere Islahı da dâhil ASAT ve Atık Su Toplayıcılarının İnşaatı” inşaat öncesi, inşaat ve inşaat sonrası etkinlikleri şunları kapsar:
   • 8 km eski atık su şebekesinin yenisiyle değiştirilmesi, 586 konut balantısının inşaası, 35 l/s kapasiteli kanalizasyon pompalama istasyonu inşaası, 4.5 km toplama hattı inşaası, 2.47 km ana kolon inşaası, 670 m kutu menfezin yenisiyle değiştirilmesi de dâhil olmak üzere, Dere Islahı ve Toplaç İşleri’nin FIDIC Sarı Kitap Sözleşmesi’nin bir parçası olarak denetlenmesi
   • FIDIC Sarı Kitap Sözleşmesi’nin bir parçası olarak Erzurum Atık Su Arıtma Tesisinin birinci aşamasının denetlenmesi.
  • Aralık 2011 – Sözleşmenin İmzalanması
  • Ocak 2012 – Başlangıç
  • Ekim 2017 – Tamamlama

  Our address

  Address:
  Erzurum, Turkey
  GPS:
  39.908359, 41.26802701942

  Close Comments

  Leave a Comment