Birden Fazla Ülkede Sonuç Odaklı İzleme (SOİ) – Batı Balkanlar ve Türkiye

You are here Home  > Belgium >  Birden Fazla Ülkede Sonuç Odaklı İzleme (SOİ) – Batı Balkanlar ve Türkiye
Item image

Avrupa Komisyonu, harici işbirliğinde Hibe Verimliliği hakkında Paris Deklarasyonu ve bunun devamı olan Eylem için Accra ve Busan Gündemi ile uyumlu olacak şekilde, sonuç odaklı yaklaşımını daha da geliştirdi. Bu stratejik seçim farklı seviyelere aktarıldı ve proje ve programların Sonuç Odaklı İzlenmesini (SOİ) belli bir düzene sokmayı sağladı. SOİ Sistemi, 2000 yılında, AB tarafından finanse edilen hibe proje ve programlarının performansı üzerine harici, nesnel ve tarafsız geri dönüş sağlamak için tesis edildi. Bu, ayrıca KÖA I ve KÖA II yararlanıcılarının katılım öncesi hazırlıklarını destekleyen Katılım Öncesi Araçları (KÖA)’nı da kapsamaktadır. SOİ tüm proje döngüsüne uygulanabilir bütün AK kalite teminat döngüsünün bir parçasıdır.

  Konum: Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye
  Bölge: Avrupa – Afrika
  Hizmet Teklifi: Program Yönetimi
  Piyasa İşkolu: Su ve Atık Su
  Müşteri: Avrupa Komisyonu
  Durum: Devam etmekte

  İzleme programının genel amacı, KÖA Yararlanıcılarına sunulan yardımlarda uygunluk, verimlilik ve sürdürülebilirliğini geliştirmek ve KÖA Hibelerinin, bağımsız bir Sonuç Odaklı İzleme (SOİ) hizmeti aracılığıyla, dağıtım ve kullanımı için yükümlülük ve karar verme aşamalarına katkıda bulunmaktır.

  Gerçekleştirilecek SOİ incelemeleri ve destek görevleri aşağıdaki gibidir:

  • Uygulama problemi yaşadığı bildirilmiş ve AK hizmetlerinin problemlerin çözümü, nedenlerin belirlenmesi ve çözüm seçenekleri ve tavsiyelerde bulunulması için dışarıdan bir uzmanın incelemesine gerek duyulduğunu bildirdiği yerlerde projelerin SOİ incelemesi;
  • SOİ incelemelerinin özellikle kullanışlı olduğu diğer projelerin SOİ incelemesi;
  • BS Programlarının SOİ incelemesi;
  • Sonuçlar üzerine raporlamanın sonuna kadar SOİ desteği.

  Bu görevlendirmenin amacı, AB Hibeli projelerin izlenmesi ve raporlanması hususunda AK hizmetleri ve ABDlere destek verecek görüşe sahip halde, SOİ El Kılavuzuna uygun bir şekilde, SOİ incelemelerini ve desteğini organize etmek ve gerçekleştirmektir.

  Harici danışmanların (gözlemcilerin) proje ve programlara düzenli, kısa ziyaretlerinin organize edilmesi. Görevlerin içeriği aşağıdaki gibidir:

  • Hazırlık Aşaması: gözlemciler ilgili mevcut tüm belgelere (Finansal Anlaşma/Sözleşme, Mantıksal Çerçeve, CRIS Finansal Bilgileri, QSG Belgeleri (Tanımlama Fişleri, Eylem Fişleri ve Kontrol Listeleri de dâhil), ve eğer varsa, Değerlendirme Raporları, önceki İzleme Raporları ve Yanıt Cetvelleri, ve uygulama çizelgeleri de dâhil) danışmanlık yapar.
  • Arazi Aşaması: gözlemci proje yöneticileri ve, son yararlanıcılar da dâhil olmak üzere, bütün paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirir. Her bir görevin ilk gününde, AB Delegasyonunda bir toplantı organize edilir. Benzer şekilde, saha ziyaretlerinden sonra, ABD’na, ve ayrıca mümkün olduğunca sık olarak yüklenicilere ve yararlanıcılara da, ön bulguları sunmak ve gerekçelere dayalı konuları açıklığa kavuşturmak için bir debrifing yapılır.
  • Raporlama Aşaması: gözlemciler ziyaret edilen her bir proje/ program için üç adet izleme belgesi üretirler: bir Proje Özeti (PÖ), bir Arkaplan Sonuç Çizelgesi (ASÇ) ve bir İzleme Raporu (İR). Bunlar performans değerlendirmelerini, standart değerlendirme kıstaslarına (uygunluk, verimlilik, geçerlilik, etki ve sürdürülebilirlik) göre yapılandırılmış önerileri (veya çıkarılan dersleri) ve yatay veya ortak ilgi alanı koularını kapsar.

  Our address

  Address:
  Western Balkans & Turkey
  GPS:
  43.284469162242, 21.693907525817

  Comments are closed.