Bölgesel Kapasite Geliştirme İnisiyatifi II

You are here Home  > Belgium >  Bölgesel Kapasite Geliştirme İnisiyatifi II
Item image

Proje, üye devletler ve bunlara komşu ülkeler arasında özgün bir ortaklığın geliştirilmesi de dâhil olmak üzere, ENPI CBC’nin hazırlanmasında Ortak Ülkelerin tam, etkin ve eşit katılımını temin etmektir. Proje ayrıca, nitelikli bölgelerde proje geliştirme ve yönetimi hususunda yerel ve bölgesel yetkililerin kapasitesinin geliştirilmesini de amaçlar.

  Konum: Beyaz Rusya, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Fas, Cezayir, Tunus, Mısır, Lübnan, Filistin Ulusal Otoritesi, Suriye
  Bölge: Avrupa-Afrika
  Hizmet Teklifi: Çevresel Planlama ve Yönetim
  Piyasa İşkolu: Su ve Atıksu, Enerji, Liman, Suyolları ve Kıyı, Endüstriyel ve Ticari, Ulaşım
  Müşteri Tipi: Finans Kuruluşları ve Sigortacılar
  Durum: Devam etmekte

   

  • Kapasite Geliştirme
  • Proje tasarımı ve seçimi üzerine eğitim ve tavsiye desteği

  Proje, Yararlanıcı Ülkelerin Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Araçları Sınır Ötesi İşbirliği programlarını sonuşlandırmalarına ve AKOA SÖİ programları çerçevesi dâhilinde proje hazırlama ve uygulama kapasitelerini güçlendirmelerine yardım etmeyi amaçlar.

  • SÖİ program içeriklerinin, yönetim/ denetleme ve kontrol yapılarının tasarımının nihayetlendirilmesi
  • El kitapları, kılavuzlar ve yönetim kontrol listelerinin hazırlanması/ incelenmesi
  • Yönetim, kontrol, denetleme ve sertifikasyon personelinin eğitilmesi, İzleme ve Değerlendirme

  Our address

  Address:
  Multi-location
  GPS:
  53.709807, 27.953692548872

  Comments are closed.