Schiphol - Grondwatermodel beheersing verontreiniging

You are here Home  > Alle Projecten >  Schiphol - Grondwatermodel beheersing verontreiniging
Item image

Op Schiphol is enkele jaren terug een grondwaterverontreiniging aangetroffen. Om eventuele  verspreiding te voorkomen is MWH gevraagd om een ontwerp te maken voor een hydrologische beheersing.

MWH heeft aan de hand van onder andere boringen, sonderingen en langjarige grondwaterstandsmetingen een grondwatermodel opgesteld. Na kalibratie zijn meerdere opties voor een hydrologische beheersing ontworpen en gesimuleerd. Enige tijd later werd bekend dat er een provinciale weg door het verontreinigd gebied aangelegd zou worden, waarna het ontwerp aangepast is. Dit leidde uiteindelijk tot een afgewogen keuze van alle betrokken partijen voor een ontwerp welke door Schiphol’s huis-aannemer gerealiseerd is.

  Het op kostenefficiënte wijze inzichtelijk maken van de mogelijkheden en randvoorwaarden van de beheersing. Hierdoor kon een afgewogen keuze gemaakt worden tussen de verschillende opties, waarin de klantvraag en de wensen van de andere betrokken partijen centraal stonden.

  Schiphol2


  Our address

  GPS:
  52.286575, 4.760309

  Comments are closed.