GHG Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması üzerine Kapasite Geliştirilmesi için Teknik İşbirliği

You are here Home  > Tüm Projeleri  > Hizmetler >  GHG Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması üzerine Kapasite Geliştirilmesi için Teknik İşbirliği
Item image

Çalışma,Ulusal MRV Yönetmeliği PN: 12.9049.3-001.00’a uygun bir şekilde bölüm ölçeğinde döküm oluşturulması, il bazında sınıflandırma, kapsam dâhilinde olmayan tesislerin listeden çıkartılması, kapsam dâhilindeki tesislerin listeye eklenmesi içindi.

Diğer taraftan, toplam derecelendirilmiş ısıl girdisi ≥ 20 MW olan yakıtların yanması etkinliğinden kaynaklanan izlenmesi gereken emisyonlara sahip işkolları/tesisler için bi çalışma daha gerekliydi. Bu belirtilen etkinlik, yiyecek, tekstil, otomotiv gibi işkollarında yeralmaktadır.

 

 

  Yer: Türkiye
  Bölge:
  Hizmetler: Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetimi
  Sektörler:
  Durum: Bitti

  • Ulusal MRV Yönetmeliğinin ve ilgili tüzüklerin incelenmesi.
  • MoEU tarafından geliştirilen ön listelerin ve proje çerçevesine yürütülen önceki çalışmaların incelenmesi ve doğrulanması.
  • MoEU ve GIZ ile yakın ilişki içerisindeki şirket dökümleri için bir yapının geliştirilmesi.
  • Bir şirket dökümünün %95 doğrulukta geliştirilmesi. Döküm MRV yönetmeliklerine konu olan tüm şirketleri kapsar.
  • İşkolu birlikleri, ilgili kamusal kuruluşlar, vs. ile toplantılar yürütülmesi.

  Our address

  Address:
  Türkiye
  GPS:
  38.398157023663, 34.794255677081

  Comments are closed.