Enerji Verimli Projelerin Uygulanmasında Ziraat Bankasına Teknik Destek için Danışmanlık Hizmetleri

You are here Home  > Energy & Power >  Enerji Verimli Projelerin Uygulanmasında Ziraat Bankasına Teknik Destek için Danışmanlık Hizmetleri
Item image

Bu projenin hedefi, enerji verimli yatırımlar için ticari banka kredisini büyüterek Türkiye’deki küçük-orta ölçekli teşebbüslerin enerji kullanım verimliliğini geliştirmektir. Küresel çevresel hedef ise, küçük-orta ölçekli teşebbüslerin enerji verimliliği (EV) finansmanındaki engellemeleri kaldırmak suretiyle Sera Gazı (SG) salınımlarının azaltılmasıdır.

 

  Yer: Türkiye
  Bölge: Avrupa-Afrika
  Hizmetler: Teknik Destek & Durum Tespiti, Kurumsal Güçlendirme & Kapasite,  Geliştirme, Sürdürülebilir Enerji Finansmanı
  Sektörler: Enerji & Güç, Banka & Finansal Kurumlar, Endüstriyel & Ticari
  Durum: Devam ediyor

  Ziraat Bankası Dünya Bankası kredilerinin kullanılması için Finansal Arabulucu olacaktır. Proje yararlanıcıları, Ziraat Bankası tarafından finanse edilen yatırım alt kredileri aracılığıyla üretimlerinin verimliliğini geliştiren, böylelikle işletme maliyetlerini düşüren ve rekabet edebilirliklerini geliştiren, küçük ve orta ölçekli teşebbüsler (KOBİ) ve orta büyüklükte kapitale sahip şirketler olacaktır.

  Hedeflenen alt işkolları şunları kapsamaktadır: makine ve donanım, metal ürünler, yiyecek ve içecek, tekstil, ticaret ve hizmetler, kâğıt hamuru ve kâğıt, ve oteller ve diğer ticari binalar, her ne kadar diğer işkolları da finansman için nitelikli olabilecektir. Enerji hizmeti şirketleri (EHŞler), kiralama şirketleri, donanım tedarikçileri, inşaat firmaları, hizmet sağlayıcılar.

  Sağlanan Hizmetler

  • hedeflenen piyasa ve diğer teknik çalışmalar;
  • potansiyel müşteriler için enerji denetlemeleri;
  • erken, yeni mekanizmalar veya teknolojiler içeren alt projeler için teknik durum tespiti;
  • bu proje üzerinde çalışmak için atanmış Ziraat Bankası personelinin teknik eğitimi; (v) özel EV projeleri finansman ürünlerinin geliştirilmesi; ve (vi) enerji tasarruflarının onaylanması ve izlenmesi.

  Our address

  Address:
  Türkiye
  GPS:
  38.193984426103, 35.126476445793

  Comments are closed.